Verkiesing van Tvl GSD 2021-2023

Ooreenkomstig die grondwet en reglemente van Die Voortrekkers word kommando’s, Staatmakergroepe en oordbesture versoek om nominasies in te dien vir die verkiesing van die gebiedskakeldraer van Transvaal vir die termyn 2021/2023.  

Oproepbrief van Transvaal GSD 2021-2023

N4 Nominasievorm vir Tvl GSD 2021-2023

Nominasies moet voor of op 10 September 2021 ingedien wees by [email protected].

Slegs die Gebiedskakeldraer (GSD) vir die Gebiedstaatmakerraad vir 2021/2023 sal deur hierdie verkiesingsproses verkies word. Die oordverteenwoordigers van elke oord wat ‘n oordverteenwoordiger verkies/aanwys sal as adjunk-gebiedskakeldraers van Transvaal diens lewer vir die termyn 2021/2023. Hierdie oordverteenwoordigers sal deur afsonderlike verkiesings in die onderskeie oorde geïdentifiseer word.

Enige vrae kan gerig word aan WGSD Charene Agenbach by 0828349971 of [email protected].