Vlotvaart 2020

VLOTVAART GAAN VOORT IN 2020!

KOM ROEI, KUIER, ONDERSTEUN EN GENIET DIE VLOTVAART SAAM MET ONS!!!

Vlotvaart 2020 word weer vanjaar aangebied te Bronkhortspruitdam en wel te BAJADAM-OORD aan die suidekant van die dam.

Die Vlotvaart begin op Saterdagaand 17 Oktober 2020 @ 18:00 en duur tot 24:00 die nag.

Inskrywings sluit op DONDERDAG 08 OKTOBER 2020.

Vlotvaart uitnodiging

Covid-19 reëlings vir vlotvaart

Vlotvaart inskrywingsvorm