Voorslag 2020

2020 kry uiteindelik momentum en ons skud ons vere reg vir Voorslag 2020 …

Voorslag is ‘n nasionale proses en alle Graad 7 spanoffisiere en Voorslagkandidate moet asb die skrywe van AHL PDsake, Elizma Smith, gedateer 17 Augustus 2020 deeglike bestudeer.

Die brief word weer hier aangeheg vir u gemak: Brief Voorslag 2020

AGL PD sake, Anine Wheeler is tans besig met die finale reëlings in die 2020 voorslag proses.

Geliewe kennis te neem dat Transvaal Voortrekkers sal alle bykomende inligting en prosesse so gou as moontlik versprei en bekend maak.

Geen navrae sal op hierdie oomblik hanteer kan word nie, aangesien ons die finale reëlings moet finaliseer. U geduld word waardeer.