VOORSLAG 2021

Transvaal Voorslagkamp is verskuif na Oktober 2021.

Aangesien die datum van die Voorslagkamp geskuif het na Oktober 2021 en daar jeuglede is wat nou die kamp kan bywoon, is die inskrywings nog oop sodat offisiere die kinders kan inskryf.

Sluitingsdatum vir Voorslag 2021 is nou 25 Augustus 2021 – daarna sal geen verdere inskrywings meer aanvaar word nie.

Indien die jeuglid by ‘n ander gebied gaan/wil toets MOET, die inskrywings deur Tranvaal verwerk word.

Na die sluitingsdatum sal elke kommando teen 30 Augustus 2021 ‘n naamlys ontvang, wat die inskrywings per kommando bevestig.

Groete

Anine Wheeler

AGL: PD Sake Transvaal